Privacy

Ons privacybeleid

De vzw is een dienstverleningscentrum voor haar leden en verzamelt aldusdanig GEEN persoonsgegevens van mogelijk toekomstige klanten van haar leden, noch bewaart zij enige gegevens die ons via mail zouden overgemaakt worden.

Binnen de vereniging zijn strikte gedragscodes en reglementen van toepassing en enkel opdrachten in het kader van dienstverlening van haar leden worden uitgevoerd.

Indien daar toevallig persoonsgegevens bij betrokken zouden zijn, worden deze onmiddellijk of volgens contractuele bepalingen verwijderd.

Voor meer informatie kan u contact opnemen via de contactgegevens van de vzw Sociaal Woonkrediet