Bescheiden woning

• de woning (huis of appartement) moet bescheiden zijn; wat inhoudt dat:

◦ ofwel de maximale geschatte waarde niet overtreffen vermeld op de pagina "Verkoopswaarde"

◦ ofwel gebouwd en verkocht door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

• het moet gaan om de enige woning van de lener(s)

◦ de lener mag dus nog geen andere woning bezitten (noch in volle eigendom, noch volledig in vruchtgebruik)

• de lener(s) moet(en) de volle eigendom bezitten van de woning waarvoor geleend wordt

• de lener(s) moet(en) de woning zelf bewonen (beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, maar geen handelsactiviteit)

“BELANGRIJK : er is geen bovengrens op het inkomen, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, en geen beperking inzake kadastraal inkomen (zie 'voordelen')”