Ons Eigen Huis

Onze sociale kredietmaatschappij verstrekt en beheert sociaal woonkrediet, ook wel sociale leningen genoemd, voor het kopen, bouwen, verbouwen of behouden van bescheiden woningen enappartementen.

Ons Eigen Huis werd opgericht in 1893.

In de voorbije 100 jaren hebben wij duizenden hypothecaire sociale leningen toegestaan in de provincie Limburg. We kunnen dan ook bovenop de ruime ervaring die wij ter zake hebben opgebouwd en bieden u een volledig dienstenpakket aan:
# volledige inlichtingen aangaande gewestelijke -, provinciale – en/of gemeentelijke huisvestingspremies;
# raad en hulp bij andere tegemoetkomingen, zoals verzekeringen tegen inkomensverlies en fiscale maatregelen;
# steun en bijstand omtrent woonverzekeringen en begeleiding bij aangifte van schadegevallen.

Gelieve te noteren dat de maatschappij enkel na afspraak werkt.

Ons Eigen Huis

Marktplein 10 B1
3910 Pelt

  info@onseigenhuis.be

  011 64 32 25

  011 66 34 14

Bezoek website